Πληροφορίες

Η Φιλοσοφία μας

Το δάσος των χρωμάτων περιμένει τους μικρούς του φίλους, να τους ταξιδέψει στα φιλόξενα μονοπάτια του.

Στο χώρο μας τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ανακαλύπτουν και να απολαμβάνουν τον κόσμο γύρω τους.

Ειδικότερα, διαμορφώνουμε τις συνθήκες ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες των παιδιών, για έρευνα, ανακάλυψη και απόλαυση του κόσμου μέσα στον οποίο ζουν.

Σε κάθε ηλικία αλλά και σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά οι ανάγκες αυτές διαφοροποιούνται. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή , είναι αναγκαίο να υπολογίσουμε και να σεβαστούμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε παιδιού.

Γιατί , ο σεβασμός στις επιθυμίες, στα προσωπικά ενδιαφέροντα και βιώματα των παιδιών αποτελεί βασική προϋπόθεση καλλιέργειας του αυτοσεβασμού, της εμπιστοσύνης στον ευατό και στους άλλους , της ενεργητικής θέσης απέναντι στα πράγματα και της δυνατότητας για δημιουργία.

Από 0-4 ετών οικοδομείται ο τρόπος που ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τον κόσμο και κατ’ επέκταση ο τρόπος που επιλέγει να υπάρχει μέσα σε αυτόν. Γι αυτό είναι αναγκαίο να βρεθεί σε συνθήκες που οι προσωπικές του επιθυμίες, σκέψεις, προτάσεις, ιδέες έχουν χώρο όχι μόνο να υπάρξουν αλλά και να καθορίσουν τις εξελίξεις.

Στο Δάσος των Χρωμάτων δημιουργούμε παιχνίδια και δίνουμε ερεθίσματα που συνδέονται με υλικά και αντικείμενα της καθημερινότητάς μας. Γιατί, με αυτά θέλουν τα παιδιά να πειραματίζονται και να παίζουν. Παράλληλα σχεδιάζουμε δράσεις που εμπλέκουν ενεργά τα παιδιά στη λειτουργία του χώρου και στη διαμόρφωση του προγράμματος.

Γιατί, πιστεύουμε ότι βιωματική επαφή με τον κόσμο, και η ενεργητική στάση μέσα σε αυτόν, την χρονική περίοδο που αναπτύσσεται ο μηχανισμός της συναισθηματικής αντίληψης, επιτρέπει στον άνθρωπο να μάθει πως να μάθει και πως να επιλέγει και να δημιουργεί αυτό που του δίνει χαρά και ικανοποίηση.

Ως βασικά εργαλεία προσέγγισης των αντικειμένων που ενδιαφέρουν τα παιδιά χρησιμοποιούμε τις τέχνες.

Η μουσική, το θέατρο, το κουκλοθέατρο, τα εικαστικά , η σωματική έκφραση πλαισιώνουν το καθημερινό μας πρόγραμμα. Χρησιμοποιούμε τις τέχνες ως ερέθισμα σκέψης σχετικά με την πολυδιάστατη φύση και λειτουργία των πραγμάτων και παράλληλα ως συνθήκη προσωπικής έκφρασης, επικοινωνιάς και δημιουργίας.

Σε κάθε ηλικία ο άνθρωπος επιθυμεί να νιώθει χρήσιμος και ευτυχισμένος. Στην προσχολική ηλικία η επιθυμία αυτή υπάρχει ως αυθόρμητη τάση – δυνατότητα.

Το Δάσος των Χρωμάτων, σε στενή συνεργασία με τους γονείς, φροντίζει να ανοίγει μονοπάτια ώστε η επιθυμία και η δυνατότητα των παιδιών να είναι χαρούμενα και δημιουργικά να γίνεται πράξη και παγιωμένη ικανότητα.